background-image

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับสู่โลกของกีฬา


U-TAC ย่อมาจาก U-TAPAO ADVENTURE CLUB   ก่อนนี้ที่ปรึกษาพิเศษของบริษัท U-TAC Sport ได้ดำเนินกิจกรรมในนานหน่วยงานราชการคือกองการบินทหารเรือ   ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่สนามบินอู่ตะเภา แต่ด้วยกิจกรรมที่มีมากขึ้นเพื่อความคล่องตัวและง่ายต่อการจัดการ  จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินการในเชิงธุรกิจมากขึ้นและจนกลายมาเป็นการจดทะเบียนเชิงพาณิชย์ในชื่อบริษัท ยูแทค สปอร์ต แมเนจเม้นท์ แอนด์ มีเดีย จำกัด  เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2559 

 มีหน้าที่จัดการและดำเนินการด้านกิจกรรมสันทนาการด้านกีฬาและสื่อเป็นหลักโดยมุ่งเน้นดำเนินการให้หน่วยงานภาครัฐละเอกชน   อีกทั้งยังมีกิจกรรมเป็นของตัวเองเช่นการแข่งขันไตรกีฬา วิ่งถนน วิ่งเทรล ว่ายน้ำ open water และอื่นๆ

 อีกทั้ง U-TAC Sport ยังเปิดเป็นผู้ดำเนินการรับสมัครในกิจกรรมต่างๆ  ให้เช่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมและให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมต่างๆ

ภารกิจ

•ร่วมพัฒนาการแข่งขันกีฬาในเมืองไทย

•ส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาอย่างมีน้ำใจนักกีฬา

• ส่งเสริมให้คนทั่วไปหันมาสนใจกีฬาและร่วมแข่งขันกีฬามากยิ่งขึ้น

•ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง

•ส่งเสริมให้ประเทศไทย เป็นสถานที่เหมาะสมในการจัดการแข่งขันทัดเทียม นานาประเทศ

•ส่งเสริมให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาพร้อมการดี่มด่ำธรรมชาติ และการท่องเที่ยว

•ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับผู้สนับสนุนที่เป็นผู้สนับสนุนกีฬาที่ท้าทาย

•ส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ซึ่งมีส่วนร่วมกับวิถีชีวิตที่ทันสมัย รักสุขภาพ ท่องเที่ยวและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ

• ส่งเสริมภาพลักษณ์ผู้สนับสนุนการแข่งขัน ผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ในการแข่งขัน

•ส่งเสริมการแสดงสินค้าสู่สายตาผู้บริโภคผ่านทางพื้นที่จัดแสดงสินค้า

•ตอกย้ำตราผลิตภัณฑ์ผู้สนับสนุนการแข่งขันผ่านสื่อต่างๆที่ปรากฎในกิจกรรมการแข่งขัน


รูปกิจกรรม