ความเป็นมา


   จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของสังคมในปัจจุบันและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของรัฐบาลทำให้ทุกพื้นที่ในประเทศตื่นตัวกับการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน  ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ก็เป็นอีกพื้นที่ที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง 
   จากโครงการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้อำเภอบ้านฉางจะมีเส้นทางพิเศษ (Moter way) เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ซึ่งเส้นทางลากผ่านแนวเขาและพื้นที่ที่สวยงาม  นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง จึงได้ริเริ่มที่จะจัดโครงวิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลบ้านฉาง ซึ่งยังขาดแคลนงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว

วัตถุประสงค์
-	เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง
-	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของอำเภอบ้านฉาง
-	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทั่วไป
-	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการกีฬาให้อำเภอบ้านฉาง

** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 **

Categories


ระยะ 21.1 กม.(ชาย/หญิง)
อายุไม่เกิน 18 ปี , 19-25 ปี , 26-30 ปี , 31-35 ปี , 36-40 ปี , 41-45 ปี , 46-50 ปี , 51-55 ปี , 56-60 ปี , 61-65 ปี , 66 ปีขึ้นไป

ระยะ 10.5 กม.(ชาย/หญิง)
อายุไม่เกิน 18 ปี , 19-25 ปี , 26-30 ปี , 31-35 ปี , 36-40 ปี , 41-45 ปี , 46-50 ปี , 51-55 ปี , 56-60 ปี , 61-65 ปี , 66 ปีขึ้นไป

ระยะ 5 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ
ไม่จำกัดรุ่นอายุ

VIP สามารถร่วมวิ่งได้ทุกระยะ แต่ไม่สามารถแข่งขันเพื่อรับรางวัลได้ โดยจะได้เพาะเสื้อโปโล VIP 1 ตัวเท่านั้น

รุ่นและประเภทการแข่งขัน Half Marathon ระยะ 21.10 กิโลเมตรและระยะ 10.5 กิโลเมตร
** ตัดสินผลการแข่งขันด้วย ชิบจับเวลา **
** ไม่มีเสื้อ Finisher **
** ระยะ 21.1 กิโลเมตร cut off ที่ 4 ชั่วโมง **
** VIP มีชิปจับเวลาให้แต่ไม่มีการแข่งขัน **
Run Type
Price
5 km.
400 THB
10.5 km.
600 THB
21.1 km. (ระยะจริง 23 km.)
800 THB
VIP ร่วมวิ่งได้ทุกระยะ
2000 THB

Medal


Image not found!

T Shirt


Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!

Schedule


เสาร์ที่ 21 มี.ค. 2563
13:00-19:00 เปิดให้ลงทะเบียนรับอุปกรณ์และแสดงสินค้า (สวนสาธารณะสนามกีฬากลางเทศบาลบ้านฉาง)

อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2563
-05:00 ปล่อยตัวระยะ 21 กม.
-05:30 ปล่อยตัวระยะ 10.5 กม.
-06:00 ปล่อยตัวระยะ 5 กม.
-08:00 เริ่มพิธีมอบรางวัล (หรือเมื่อพร้อม)
-07:00-10:00 จุดบริการนักกีฬาและอาหารเริ่มให้บริการ
-10:00 เสร็จสิ้นการแข่งขัน

Run Route


Image not found!Image not found!Image not found!

สิ่งที่ควรทราบ


VIP สามารถร่วมวิ่งได้ทุกระยะ แต่ไม่สามารถแข่งขันเพื่อรับรางวัลได้ โดยจะได้เฉพาะเสื้อโปโล VIP 1 ตัวเท่านั้น

รุ่นและประเภทการแข่งขัน Half Marathon ระยะ 21.10 กิโลเมตรและระยะ 10.5 กิโลเมตร
** ตัดสินผลการแข่งขันด้วย ชิบจับเวลา **
** ไม่มีเสื้อ Finisher **
** ระยะ 21.1 กิโลเมตร cut off ที่ 4 ชม. **
** VIP มีชิปจับเวลาให้แต่ไม่มีการแข่งขัน **

สิ่งที่ผู้สมัครร่วมแข่งขันจะได้รับ
1.	เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน 
2.	เหรียญรางวัลที่ระลึกตามระยะทาง
3.	บริการการจัดการเส้นทางแข่งขันจากเจ้าหน้าที่กว่า 200 ท่าน
4.	บริการน้ำดื่มและเกลือแร่ในสนามแข่งขันและหลังเส้นชัย
5.	บริการทางการแพทย์ในสนามแข่งขันและหลังเส้นชัย
6.	บริการอาหารกลางวันตามระยะทางที่ร่วมแข่งขัน

เงินรางวัลและถ้วยรางวัล
•	ในระยะ 21.10 กิโลเมตรและ10.50 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 - 5 ชายและหญิง ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล

•	ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 – 5 ของระยะ 21.10 กิโลเมตร (Over all) ชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
o	อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
o	อันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท
o	อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
o	อันดับที่ 4 เงินรางวัล 1,500 บาท
o	อันดับที่ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท

•	ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 - 5 ของระยะ 10.50 กิโลเมตร (Over All) ชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
o	อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
o	อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
o	อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
o	อันดับที่ 4 เงินรางวัล 800 บาท
o	อันดับที่ 5 เงินรางวัล 500 บาท

กติกา


กติกาการรับสมัคร
•	ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
•	ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
•	การนับรุ่นอายุ นับตามปี พ.ศ ที่เกิด
•	เปิดรับสมัครบุคคลทุกสัญชาติ
•	การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุน การซื้อ-ขาย BIB ต่อ ห้ามเปลี่่ยนแปลง-แก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไปเป็นบุคคลอื่น ในภายหลัง

กติกาขณะแข่งขัน
•	ผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้นักวิ่งอยู่ในเส้นทางการแข่งขันต่อหลังจากเวลาตัดตัวในแต่ละจุด ทุกกรณี และจะมีบริการรถจากจุดตัดตัว พานักวิ่งกลับมาที่บริเวณเส้นชัย เพื่อรับอาหารและเครื่องดื่ม
•	ผู้เข้าแข่งขันทุกระยะจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน
•	ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้นำรองเท้าสเก็ต รองเท้าที่มีล้อในตัว วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ เข้าสู่เส้นทางการแข่งขัน
•	ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ไว้ที่ด้านหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย ในกรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจำตัว หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล
•	การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ชิปในการจับเวลาและ/หรือยางรัดข้อมือ เพื่อตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)
•	การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ทุกส่วน ผู้เข้าแข่งขันต้องระมัดระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวผู้เข้าแข่งขันเองจากยานพาหนะบนถนน และต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) โดยไม่อนุญาตให้ใช้ทางลัด กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
•	เมื่อถูกตัดสิทธิ์ หรือหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง โดยทางผู้จัดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่ง และเพื่อเปิดถนนให้ใช้งานตามปกติ หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
•	คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด

กติกาการรับรับรางวัล
•	การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 2000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด
•	ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
•	นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลภายในเวลา 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย ณ กองอำนวยการ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
•	ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัล ในกรณีผู้ได้รับรางวัลชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
092-2999252
หรือติดต่อทาง LINE

สอบถามข้อมูลเส้นทางวิ่งและการแข่งขัน
080-3591030
081-3513773