ความเป็นมา


สิ้นสุดเสียทีกับการรอคอยที่แสนนานในช่วงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในที่สุดก็สามารถจัดการแข่งขันได้ตามปกติ หลังจากที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้อนุมัติให้การแข่งขันวิ่งและวิ่งเทรลสามารถจัดการแข่งขันได้โดยจะต้องปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙
ทีมงาน U-TAC Sport ได้มีโอกาสร่วมกับสมาพันธ์เดิน-วิ่งแห่งประเทศไทย และผู้จัดรายการแข่งขันระดับแนวหน้าของเมืองไทยทั้งงานวิ่งถนนและวิ่งเทรล  มารวมตัวกันระดมความคิด กำหนดข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ขึ้นมาเพื่อนำเสนอให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย  เพื่อนำเสนอร่างข้อบังคับ กฎ ระเบียบต่างๆ ให้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาได้นำเสนอศูนย์บริหารโรคโควิด-๑๙ (ศบค.)  อีกทั้งยังได้มีการจัดการแข่งขันการวิ่งถนนและวิ่งเทรลแบบกึ่งสาธิตให้กับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และสรุปมาตรการต่างๆให้ ศบค.เห็นชอบถึงมาตรการการระวังป้องกันและแนวทางการรักษาความปลอดภัยจากการแพร่ระบาด จนเป็นเหตุให้กระทรวงได้อนุญาตให้สามารถจัดการแข่งขันวิ่งถนนและวิ่งเทรลได้
นักวิ่งเทรลที่เป็นแฟนคลับสนามนี้ทุกท่านยังรอคอย  ISUZU ROBOMAN 4x4 Trail Challenge ว่าจะสามารถกลับมาจัดบนสถานการณ์การแพร่ระบาดได้หรือไม่  ทุกท่านต่างมั่นฝึกฝนการเตรียมร่างกายให้พร้อมกับการแข่งขันเสมอ ทีมงานก็รอคอยโอกาสที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะอนุญาตให้จัดการแข่งขันได้เช่นกัน จนในที่สุดกระทรวงท่องเที่ยวฯก็ได้อนุญาตให้กีฬาต่างๆจัดขึ้นมาได้ และเพื่อป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาแบบ New Normal ทีมงานจึงได้กำหนดการจัดการแข่งขัน ISUZU ROBOMAN 4x4 Trail Challenge 2020            ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 โดยใช้พื้นที่เขานางหย่องเป็นสนามแข่งขันเพราะมีเส้นทางที่สวยงามและปลอดภัย  ทั้งสถานที่จัดงานที่ยังคงใช้โรงเรียนนานาชาติ เซนซ์แอนดรูว์ บ้านฉาง ระยอง ซึ่งเดินทางง่ายและสะดวกสบายเนื่องจากทางพิเศษหมายเลข 7 หรือ Moter way ได้เปิดให้มีการใช้งานได้แล้วนักวิ่งจึงเดินทางสะดวกมากๆ   

เหรียญรางวัล


Image not found!

ตัวอย่างเสื้อ


กรุณาตรวจสอบขนาดเสื้อ
Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!

กำหนดการการแข่งขัน


กำหนดการการแข่งขัน
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563
สถานที่ โรงเรียนนานาชาติ เซนซ์แอนดรูว์ กรีนวัลเลย์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เวลา 				กิจกรรม			
10.00 น.		เปิดให้บริการรับอุปกรณ์การแข่งขัน
			พื้นที่จัดแสดงสินค้าเปิดให้บริการ 		
19.00 น.		ปิดให้บริการแจกอุปกรณ์การแข่งขัน 
			พื้นที่จัดแสดงสินค้าปิดให้บริการ		
วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563
สถานที่ โรงเรียน นานาชาติ เซนต์ แอนดรู กรีนวัลเลย์ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
เวลา 				กิจกรรม			
04.00น.		ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมในเส้นทางแข่งขันและจุดปล่อยตัวนักกีฬา 
05.30น.		ประชุมชี้แจงเส้นทางการแข่งขันรวมทุกระยะ 
06.00น.		เริ่มแข่งขันระยะ 25 ไมล์ (ปล่อยเป็นกลุ่มแบบ New Normal)
06.30น. 		เริ่มแข่งขันระยะ 15 ไมล์ (ปล่อยเป็นกลุ่มแบบ New Normal)
07.00น.		เริ่มแข่งขันระยะ 5 ไมล์ (ปล่อยเป็นกลุ่มแบบ New Normal)
09.00น.		พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะ 15 ไมล์และ 5 ไมล์ 
11.00น. 		พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้ชนะการแข่งขันระยะ 25 ไมล์

Map


Image not found!

สำหรับผู้ชนะ


Image not found!

สำหรับผู้ชนะ


Image not found!

อื่นๆ


อัตราค่าสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2563 (ปิดรับสมัครในวันที่ 15 กันยายน 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวนที่กำหนดไว้)
-	ระยะ 5 ไมล์			500 บาท + เสื้อที่ระลึก 
-	ระยะ 15 ไมล์		800 บาท + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน + เสื้อ Finisher
-	ระยะ 25 ไมล์		1,200 บาท + เสื้อที่ระลึก + อุปกรณ์แข่งขัน + เสื้อ Finisher
หมายเหตุ : 
1.เสื้อที่ระลึกการแข่งขันและเสื้อ Finisher จะเป็นขนาดเดียวกันไม่สามารถเปลี่ยนขนาดเสื้อได้ 
2.นักกีฬาที่ไม่ใช้ bib ของตัวเองจะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการรับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้

รางวัล
	-ผู้ชนะเลิศ Overall 1-3 จะได้รับเงินรางวัล (โดยไม่เลื่อนลำดับขึ้นมา) ดังนี้ 
	ระยะ 15 ไมล์ 
		-อันดับที่ 1 (ชาย) = 3,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (ชาย) = 2,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (ชาย) = 1,000 บาท  
		
		-อันดับที่ 1 (หญิง) = 3,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (หญิง) = 2,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (หญิง) = 1,000 บาท  
		
	ระยะ 25 ไมล์ 
		-อันดับที่ 1 (ชาย) = 5,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (ชาย) = 3,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (ชาย) = 2,000 บาท  
		
		-อันดับที่ 1 (หญิง) = 5,000 บาท
		-อันดับที่ 2 (หญิง) = 3,000 บาท 
		-อันดับที่ 3 (หญิง) = 2,000 บาท  
		
            เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 32,000 บาท

	ของรางวัลอื่นจากผู้สนับสนุนการแข่งขันอีกมากมาย 
	-ผู้ชนะเลิศอันดับ 1-3 ทุกรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัลตามลำดับ 
	-นักกีฬาที่เข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่าน
Image not found!