รายละเอียด:


วัตถุประสงค์
•	เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกองทุนศูนย์เรียนรู้ทางเรือ,ปรับปรุง บ.AV-8,ติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัยบน ร.ล.จักรีนฤเบศร
•	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปได้หันมาออกกำลังกายและตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬา
•	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ

สถานที่จัดการแข่งขัน
จุดปล่อยตัว/สิ้นสุดการแข่งขัน ใช้พื้นที่ของการท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ บริเวณข้างเรือหลวงจักรีนฤเบศร นักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นไอ มนต์เสน่ห์ของราชนาวีไทยแบบใกล้ชิด 

การแบ่งรุ่นอายุ สำหรับระยะ 21.1 km. และ 10.5 km.
ชาย และ หญิง แบ่งรุ่นอายุเหมือนกัน
16-29 ปี
30-39 ปี
40-49 ปี
50-59 ปี
60 ปีขึ้นไป
** นักกีฬาสามารถรับรางวัลรุ่นอายุและรางวัล Overall ได้พร้อมกัน **

การแบ่งรุ่นอายุสำหรับระยะ 7 km.
ไม่จำกัดรุ่นอายุ

** VIP สามารถร่วมวิ่งได้ทุกระยะแบบไม่ร่วมการแข่งขัน (ไม่มีสิทธิ์ได้รางวัล) **

เงินรางวัล (Overall)
ระยะ 21.1 กม. (cut off 4 ชั่วโมง)
อันดับที่ 1 (ชาย,หญิง) = 5,000 บาท
อันดับที่ 2 (ชาย,หญิง) = 4,000 บาท 
อันดับที่ 3 (ชาย,หญิง) = 3,000 บาท
อันดับที่ 4 (ชาย,หญิง) = 2,000 บาท
อันดับที่ 5 (ชาย,หญิง) = 1,000 บาท
รวมมูลค่า 30,000 บาท

ระยะ 10.5 กม. (Overall)
อันดับที่ 1 (ชาย,หญิง) = 3,000 บาท
อันดับที่ 2 (ชาย,หญิง) = 2,500 บาท 
อันดับที่ 3 (ชาย,หญิง) = 2,000 บาท
อันดับที่ 4 (ชาย,หญิง) = 1,500 บาท
อันดับที่ 5 (ชาย,หญิง) = 1,000 บาท
รวมมูลค่า 20,000 บาท


ห้วงเวลาการจัดกิจกรรม
วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 04:00 – 10:00 

ค่าสมัคร


Image not found!
เรียกใช้ประเภท
ราคา
ฮาร์ฟมาราธอน
850 บาท
มินิมาราธอน
650 บาท
ฟันรัน
450 บาท
VIP ร่วมวิ่งได้ทุกระยะ
2000 บาท

เหรียญรางวัล


Image not found!

รูปแบบเสื้อ


Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!

กำหนดการ


วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563
09:00 เปิดงาน EXPO จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬา
13:00 เปิดรับอุปกรณ์การแข่งขัน
15:00 การสาธิตทางทหาร
20:00 ปิดรับอุปกรณ์


วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
04:00 เปิดรับฝากอุปกรณ์และสิ่งของ
05:00 ปล่อยตัวระยะ Half Marathon 21.1 Km.
05:30 ปล่อยตัวระยะ Mini Marathon 10.5 Km.
06:00 ปล่อยตัวระยะ Fun Run 7 Km.
08:00 การสาธิตทางทหาร (การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีหรือแฟนซีดริว) 
08:30 พิธีมอบรางวัล (หรือเมื่อพร้อม)

เส้นทางการวิ่ง


Image not found!Image not found!Image not found!

ข้อมูลเพิ่มเติม


กติการรับสมัคร
•	ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
•	ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
•	การนับรุ่นอายุ นับตามปี พ.ศ ที่เกิด
•	เปิดรับสมัครบุคคลทุกสัญชาติ
•	การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุน การซื้อ-ขาย BIB ต่อ หากจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไปเป็นบุคคลอื่น ในภายหลังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการครั้งละ 100 บาท แลละจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กำหนดให้เท่านั้น

กติกาขณะแข่งขัน
•	ผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้นักวิ่งอยู่ในเส้นทางการแข่งขันต่อหลังจากเวลาตัดตัวในแต่ละจุด ทุกกรณี และจะมีบริการรถจากจุดตัดตัว พานักวิ่งกลับมาที่บริเวณเส้นชัย เพื่อรับอาหารและเครื่องดื่ม
•	ผู้เข้าแข่งขันทุกระยะจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน
•	ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้นำรองเท้าสเก็ต รองเท้าที่มีล้อในตัว วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ เข้าสู่เส้นทางการแข่งขัน
•	ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ไว้ที่ด้านหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย ในกรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจำตัว หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล
•	การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ชิปในการจับเวลาและ/หรือยางรัดข้อมือ เพื่อตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)
•	การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ทุกส่วน ผู้เข้าแข่งขันต้องระมัดระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวผู้เข้าแข่งขันเองจากยานพาหนะบนถนน และต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) โดยไม่อนุญาตให้ใช้ทางลัด กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
•	เมื่อถูกตัดสิทธิ์ หรือหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง โดยทางผู้จัดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่ง และเพื่อเปิดถนนให้ใช้งานตามปกติ หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
•	คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด

กติการรับรับรางวัล
•	การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 2000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด
•	ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
•	นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลภายในเวลา 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย ณ กองอำนวยการ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
•	ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัล ในกรณีผู้ได้รับรางวัลชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

ติดตามข้อมูลได้ที่ 
สมัครร่วมกิจกรรม www.utacsports.com
FB Fanpage : U-Tac Sport และ เรือหลวงจักรีนฤเบศร
สอบถามเรื่องการสมัคร : 092-2999252 หรือ @LINE ที่เบอร์โทรศัพท์ 0922999252
ข้อมูลเรื่องการแข่งขัน : 080-3591030 และ 081-3513773