ความเป็นมา


   จากกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของสังคมในปัจจุบันและนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของรัฐบาลทำให้ทุกพื้นที่ในประเทศตื่นตัวกับการออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพและท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน  ในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ก็เป็นอีกพื้นที่ที่สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนหันมาสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพเพื่อให้สุขภาพแข็งแรง 
   จากโครงการส่งเสริมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ในอนาคตอันใกล้นี้อำเภอบ้านฉางจะมีเส้นทางพิเศษ (Moter way) เชื่อมต่อจากกรุงเทพมหานครมายังอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง  ซึ่งเส้นทางลากผ่านแนวเขาและพื้นที่ที่สวยงาม  นายจิรศักดิ์ ตะปะโจทย์ นายอำเภอบ้านฉาง จึงได้ริเริ่มที่จะจัดโครงวิ่งเพื่อหารายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่โรงพยาบาลบ้านฉาง ซึ่งยังขาดแคลนงบประมาณในการดูแลผู้ป่วยดังกล่าว

วัตถุประสงค์
-	เพื่อหารายได้สมทบกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง
-	เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาของอำเภอบ้านฉาง
-	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและสุขภาพพลานามัยแก่ประชาชนทั่วไป
-	เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการกีฬาให้อำเภอบ้านฉาง

** เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 **

การแบ่งรุ่นอายุ


ระยะ 21.1 กม.(ชาย/หญิง)
อายุไม่เกิน 18 ปี , 19-25 ปี , 26-30 ปี , 31-35 ปี , 36-40 ปี , 41-45 ปี , 46-50 ปี , 51-55 ปี , 56-60 ปี , 61-65 ปี , 66 ปีขึ้นไป

ระยะ 10.5 กม.(ชาย/หญิง)
อายุไม่เกิน 18 ปี , 19-25 ปี , 26-30 ปี , 31-35 ปี , 36-40 ปี , 41-45 ปี , 46-50 ปี , 51-55 ปี , 56-60 ปี , 61-65 ปี , 66 ปีขึ้นไป

ระยะ 5 กิโลเมตร วิ่งเพื่อสุขภาพ
ไม่จำกัดรุ่นอายุ

VIP สามารถร่วมวิ่งได้ทุกระยะ แต่ไม่สามารถแข่งขันเพื่อรับรางวัลได้ โดยจะได้เพาะเสื้อโปโล VIP 1 ตัวเท่านั้น

รุ่นและประเภทการแข่งขัน Half Marathon ระยะ 21.10 กิโลเมตรและระยะ 10.5 กิโลเมตร
** ตัดสินผลการแข่งขันด้วย ชิบจับเวลา **
** ไม่มีเสื้อ Finisher **
** VIP มีชิปจับเวลาให้แต่ไม่มีการแข่งขัน **
เรียกใช้ประเภท
ราคา
5 กม.
400 บาท
10.5 กม.
600 บาท
21.1 กม. (ระยะจริง 23 กม.)
800 บาท
VIP ร่วมวิ่งได้ทุกระยะ
2000 บาท

เหรียญรางวัล


Image not found!

แบบเสื้อ


Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!

กำหนดการแข่งขัน


เสาร์ที่ 21 มี.ค. 2563
13:00-19:00 เปิดให้ลงทะเบียนรับอุปกรณ์และแสดงสินค้า (สวนสาธารณะสนามกีฬากลางเทศบาลบ้านฉาง)

อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. 2563
-05:00 ปล่อยตัวระยะ 21 กม.
-05:30 ปล่อยตัวระยะ 10.5 กม.
-06:00 ปล่อยตัวระยะ 5 กม.
-08:00 เริ่มพิธีมอบรางวัล (หรือเมื่อพร้อม)
-07:00-10:00 จุดบริการนักกีฬาและอาหารเริ่มให้บริการ
-10:00 เสร็จสิ้นการแข่งขัน

เส้นทางวิ่ง


Image not found!Image not found!Image not found!

สิ่งที่ควรทราบ


VIP สามารถร่วมวิ่งได้ทุกระยะ แต่ไม่สามารถแข่งขันเพื่อรับรางวัลได้ โดยจะได้เฉพาะเสื้อโปโล VIP 1 ตัวเท่านั้น

รุ่นและประเภทการแข่งขัน Half Marathon ระยะ 21.10 กิโลเมตรและระยะ 10.5 กิโลเมตร
** ตัดสินผลการแข่งขันด้วย ชิบจับเวลา **
** ไม่มีเสื้อ Finisher **
** ระยะ 21.1 กิโลเมตร cut off ที่ 4 ชั่วโมง **
** VIP มีชิปจับเวลาให้แต่ไม่มีการแข่งขัน **

สิ่งที่ผู้สมัครร่วมแข่งขันจะได้รับ
1.	เสื้อที่ระลึกการแข่งขัน 
2.	เหรียญรางวัลที่ระลึกตามระยะทาง
3.	บริการการจัดการเส้นทางแข่งขันจากเจ้าหน้าที่กว่า 200 ท่าน
4.	บริการน้ำดื่มและเกลือแร่ในสนามแข่งขันและหลังเส้นชัย
5.	บริการทางการแพทย์ในสนามแข่งขันและหลังเส้นชัย
6.	บริการอาหารกลางวันตามระยะทางที่ร่วมแข่งขัน

เงินรางวัลและถ้วยรางวัล
•	ในระยะ 21.10 กิโลเมตรและ10.50 กิโลเมตร ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 - 5 ชายและหญิง ในแต่ละรุ่นจะได้รับถ้วยรางวัล

•	ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 – 5 ของระยะ 21.10 กิโลเมตร (Over all) ชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
o	อันดับที่ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท
o	อันดับที่ 2 เงินรางวัล 2,500 บาท
o	อันดับที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
o	อันดับที่ 4 เงินรางวัล 1,500 บาท
o	อันดับที่ 5 เงินรางวัล 1,000 บาท

•	ผู้ชนะการแข่งขันอันดับ 1 - 5 ของระยะ 10.50 กิโลเมตร (Over All) ชายและหญิง จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ 
o	อันดับที่ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท
o	อันดับที่ 2 เงินรางวัล 1,500 บาท
o	อันดับที่ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท
o	อันดับที่ 4 เงินรางวัล 800 บาท
o	อันดับที่ 5 เงินรางวัล 500 บาท

กติกา


กติกาการรับสมัคร
•	ต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง
•	ผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
•	การนับรุ่นอายุ นับตามปี พ.ศ ที่เกิด
•	เปิดรับสมัครบุคคลทุกสัญชาติ
•	การสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ ไม่ส่งเสริมสนับสนุน การซื้อ-ขาย BIB ต่อ ห้ามเปลี่่ยนแปลง-แก้ไขข้อมูลของผู้สมัครไปเป็นบุคคลอื่น ในภายหลัง

กติกาขณะแข่งขัน
•	ผู้จัดฯ ไม่อนุญาตให้นักวิ่งอยู่ในเส้นทางการแข่งขันต่อหลังจากเวลาตัดตัวในแต่ละจุด ทุกกรณี และจะมีบริการรถจากจุดตัดตัว พานักวิ่งกลับมาที่บริเวณเส้นชัย เพื่อรับอาหารและเครื่องดื่ม
•	ผู้เข้าแข่งขันทุกระยะจะได้รับเหรียญที่ระลึกทุกคน
•	ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้นำรองเท้าสเก็ต รองเท้าที่มีล้อในตัว วัตถุอื่นที่ไม่ใช่ยานพาหนะหรืออุปกรณ์สำหรับทางการแพทย์ เข้าสู่เส้นทางการแข่งขัน
•	ผู้เข้าแข่งขันต้องติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ไว้ที่ด้านหน้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันที่ไม่ติดหมายเลขวิ่ง (BIB) ผ่านจุดปล่อยตัวและเข้าสู่เส้นชัย ในกรณีที่ ไม่สามารถมองเห็นเลขหมายประจำตัว หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์การมอบรางวัล
•	การตัดสินใช้ระบบ Gun Time (เวลาจากนาฬิกากลางของการแข่งขัน) โดยใช้การคล้องป้ายอันดับเป็นหลัก และใช้ชิปในการจับเวลาและ/หรือยางรัดข้อมือ เพื่อตรวจสอบการผ่านจุดตรวจสอบ (Check Point)
•	การจัดงานในครั้งนี้ไม่สามารถปิดถนนได้ทุกส่วน ผู้เข้าแข่งขันต้องระมัดระวังตนเองและเชื่อฟังกรรมการสนามอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของตัวผู้เข้าแข่งขันเองจากยานพาหนะบนถนน และต้องวิ่งตามเส้นทางที่กำหนด (ตามลูกศร และป้าย/สัญลักษณ์บอกทาง) โดยไม่อนุญาตให้ใช้ทางลัด กรณีวิ่งออกนอกเส้นทางที่กำหนด คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันได้ทันที
•	เมื่อถูกตัดสิทธิ์ หรือหมดเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะถูกเชิญขึ้นรถรับส่ง โดยทางผู้จัดคำนึงถึงความปลอดภัยของนักวิ่ง และเพื่อเปิดถนนให้ใช้งานตามปกติ หลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
•	คำตัดสินของคณะกรรมการผู้จัดงานถือว่าสิ้นสุด

กติกาการรับรับรางวัล
•	การประท้วง สามารถดำเนินการได้ภายใน 30 นาที หลังประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ พร้อมวางเงินประกันจำนวน 2000 บาท หากการประท้วงไม่เป็นผล เงินประกันจะถูกริบ ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาการโต้แย้งหรือคำอุทธรณ์ที่ร้องต่อกรรมการภายหลังเวลาที่กำหนด
•	ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
•	นักกีฬาที่ได้รับรางวัลทุกประเภทจะต้องแสดงบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการที่มีเลขบัตรประชาชนและติดรูปถ่าย หรือหนังสือเดินทางมาแสดง เพื่อขอรับรางวัลภายในเวลา 30 นาที หลังเข้าเส้นชัย ณ กองอำนวยการ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่สามารถรายงานตัวได้และถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัล
•	ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์งดแจกรางวัล ในกรณีผู้ได้รับรางวัลชื่อ นามสกุล ไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ลงทะเบียนไว้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการสมัคร
092-2999252
หรือติดต่อทาง LINE

สอบถามข้อมูลเส้นทางวิ่งและการแข่งขัน
080-3591030
081-3513773