วัตถุประสงค์


•	เป็นกิจกรรมหนึ่งในงาน “สัปดาห์กีฬานาวี” ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬาภายในหน่วยของกองทัพเรือ และคณะกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
•	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ สุขภาพของข้าราชการของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไป
•	ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพเรือ
•	เป็นกิจกรรมที่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของกองทัพเรือ อีกทั้งกำหนดให้เป็นสนามแข่งขันมาราธอนระดับประเทศที่มีมาตรฐานการจัดการแข่งขันในระดับสากลและจัดขึ้นทุกๆปี
•	สนับสนุนและส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพเรือและประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายและตระหนักถึงประโยชน์ของกีฬา โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เล่นกีฬาที่ตนเองต้องการอย่างเท่าเทียม เพื่อให้กำลังพลกองทัพเรือและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกกำลังกาย
•	สนับสนุนให้หน่วยในพื้นที่ของกองทัพเรือสร้างความร่วมมือในการรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนหันมาออกกำลังกายร่วมกัน เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาประจำชุมชนต่อไปเพื่อสนองนโยบายรัฐบาลในเรื่อง “สปอร์ต ทัวร์ริซึ่ม”กีฬาเชิงท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้กับท่องถิ่น 

*** จุดปล่อยตัว/สิ้นสุดการแข่งขัน ใช้พื้นที่ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ บางเสร่ นักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศกลิ่นไอ มนต์เสน่ห์ของราชนาวีไทยแบบใกล้ชิด 
*** เปิดให้นักวิ่งได้รับอุปกรณ์การแข่งขัน ณ งาน EXPO โรงเรียนชุมพลทหารเรือ บางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
วันเสาร์ที่  21 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 18:00 
***งดรับอุปกรณ์การแข่งขันในวันแข่งขันทุกกรณี***

Image not found!

ตัวอย่างเสื้อ


กรุณาตรวจสอบขนาด
Image not found!Image not found!

กำหนดการ


วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563 (รับอุปกรณ์)
 - 13:00 เปิดงาน EXPO จำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์กีฬา
 - 17:00 การสาธิตทางทหาร
 - 18:00 ปิดรับอุปกรณ์

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 (วันแข่ง)
 - 03:30 เปิดรับฝากอุปกรณ์และสิ่งของ
 - 04:00 ปล่อยตัวระยะ Marathon (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามมาตรการ News Normal)
 - 04:30 ปล่อยตัวระยะ Half Marathon (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามมาตรการ News Normal)
 - 06:00 ปล่อยตัวระยะ Mini Marathon (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามมาตรการ News Normal)
 - 06:15 ปล่อยตัวระยะ Fun Run (อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตามมาตรการ News Normal)
 - 09:00 การสาธิตทางทหาร (การแสดงท่าอาวุธประกอบดนตรีหรือแฟนซีดริว) 
 - 09:30 พิธีมอบรางวัล
 - 12:00 ปิดจุดรับฝากรับอุปกรณ์และสิ่งของ

เส้นทางการวิ่ง


Image not found!Image not found!Image not found!Image not found!

การแบ่งรุ่นอายุ/เงินรางวัล


-	อายุต่ำกว่า 12 ปี (Fun Run)
-	12 – 18 ปี (Fun Run & Mini Marathon)
-	18 – 29 ปี
-	30 – 39 ปี
-	40 – 49 ปี
-	50 – 59 ปี
-	60 – ปีขึ้นไป

เงินรางวัล 
-	เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะทั่วไป (Over All) ลำดับที่ 1-5 ชายและหญิง ในแต่ละระยะ
-	FULL MARATHON 42.195 KM. / มาราธอน  ( 3000,2500,2000,1500,1000)
-	HALF MARATHON 21.1 KM. / ฮาล์ฟมาราธอน (2000,1500,1000,800,500)
-	MINI MARATHON 10.5 KM. / มินิมาราธอน (1500,1200,1000,800,500)
-	FUN RUN 5 KM. / ฟันรัน ไม่มีการแข่งขัน

ถ้วยรางวัล สำหรับผู้ชนะลำดับที่ 1 – 3 ทั้งชายและหญิง ในกลุ่มอายุ หากไม่มีผู้รับรางวัลให้เลื่อนในลำดับต่อไปขึ้นรับรางวัลแทน (ตามกติกาการายงานตัวในเวลาที่กำหนด)
เหรียญรางวัล มอบให้กับนักวิ่งทุกท่านที่เข้าเส้นชัยตามกำหนดเวลา
เงื่อนไขเงินรางวัล ดังนี้
** รับเงินรางวัลเป็นเงินสดเท่านั้น
** เงินรางวัลดังกล่าวไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย
**ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงบัตรประจำตัว ปชช.หรือพลาสปอร์ต ทุกกรณี
** ขอสงวนสิทธ์ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรายชื่อและหมายเลขตรงกันกับรายชื่อที่สมัครร่วมการแข่งขัน
Image not found!